TWITTER VIDEO AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Mikroblogovací služby TWITTER". Weblog je orientován na multimediální obsah. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Navazuje na http://twitter.com/akamonitor. Využijte možnosti RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.5.09

Informace a omluva

Obsah tohoto weblogu převzaly jiné stránky portálu AKA MONITOR.
Do odvolání nebude obsah aktualizován.
Děkuji všem, kdo weblog využívali, za přízeň.

K informacím týkajícím se původního tématu se na portálu AKA MONITOR dostanete nejlépe přes weblog
http://e7news.akamonitor.cz , věnovaný novinkám na portálu.

Arnošt Katolický